Dětská skupina Oblastní charity Chomutov pokračuje

Projekt: Dětská skupina Oblastní charity Chomutov pokračuje
Reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008697
Realizace od 1.3.2019 do 31.12.2020.

V rámci projektu je provozována dětská skupina na adrese náměstí 1. Máje 2, Chomutov, s kapacitou 10 dětí. DS funguje celoročně, včetně prázdnin.

Kontakt: ds.ochch@email.cz