Dětská skupina Oblastní charity Chomutov stále pokračuje

Projekt: Dětská skupina Oblastní charity Chomutov stále pokračuje
Reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017110
Realizace od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022

V rámci projektu je provozována dětská skupina na adrese náměstí 1. Máje 2, Chomutov, s kapacitou 10 dětí. DS funguje celoročně, včetně prázdnin.

Kontakt: ds.ochch@email.cz