Dětská skupina Oblastní charity Chomutov

Projekt: Dětská skupina Oblastní charity Chomutov
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000724
Realizace: od 1.5.2016 do 28.2.2019

V rámci projektu vzniklo a bylo provozováno nové zařízení péče o děti předškolního věku - dětská skupina na adrese náměstí 1. Máje 2, Chomutov. Dětská skupina má kapacitu 10 dětí.