Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2019

Oblastní charita Chomutov získala v roce 2019 mimořádnou dotaci 30 000 Kč na projekt Dovoz potravinové pomoci z PB Džbánsko, její distribuce a další provoz OCHCH.

Cílem projektu je zajištění pomoci osobám z CS - potřebným rodinám s malými dětmi a osobám bez přístřeší, na které je celá činnost OCHCH zaměřena. Projekt umožní financování provozu OCHCH v souvislosti s dovozem a distribucí potravinové pomoci potřebným (osobní náklady koordinátorky pomoci, cestovné za dovoz potravinové pomoci, náklady na organizaci Tříkrálové sbírky) a běžné provozní náklady organizace (poštovné, tonery, kancelářské potřeby atd.).

Dotace MMCH smí pokrýt maximálně 50% celkových nákladů projektu, které tak budou minimálně 60 000 Kč. Spoluúčast OCHCH na projektu je hrazena z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 a darů našich podporovatelů.

Všem děkujeme!

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.