MMCH 2016 - Podpora aktivit v sociální oblasti

Oblastní charita Chomutov získala na rok 2016 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova "Podpora aktivit v sociální oblasti”. Na projekt s názvem Materiální vybavení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením obdržela dotaci ve výši 10 000 Kč.

Cílem projektu je zabezpečit i v roce 2016 nabídku volnočasových aktivit pro sociálně znevýhodněné nebo sociálním znevhodněním ohrožené děti a mládež a tím napomoci smysluplnému trávení volného času této cílové skupiny.

Konkrétně se jedná o nákup sportovních potřeb, výtvarných potřeb, her a dalších didaktických pomůcek, které umožní realizovat atraktivní program na akcích pořádaných OCHCH pro děti a mládež.

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši minimálně 20 000 Kč, dotace MMCH tak tvoří maximálně 50%.

chomutov_2011_logo_RGB

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.