MMCH 2016 - Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Oblastní charita Chomutov získala na rok 2016 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova "Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2016 obdržela dotaci ve výši 30 000 Kč.

Cílem projektu je zabezpečit i v roce 2016 poskytování materiální pomoci osobám v nouzi (potraviny, ošacení) a tím pomoci překonat jejich krizovou situaci, případně zmírnit následky jejich životní situace.

Obsahem projektu je provoz a rozšíření charitního šatníku a výdejny potravin, které slouží především pro matky s dětmi v nouzi a osoby bez přístřeší. V rámci projektu bude pořízeno další skladové vybavení potřebné pro uložení šatstva a potravin (skříně/regály) a budou nakoupeny potraviny, pleny, dětská výživy, hygienické potřeby apod., které jsou následně distribuovány potřebným. Další částí projektu je zajištění provozních nákladů organizace, které rostou s rozšiřujícími se aktivitami (dovoz potravin z Potravinové banky Litoměřice, organizce Tříkrálové sbírky atd.).

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši minimálně 60 000 Kč, dotace MMCH tak tvoří maximálně 50%.

chomutov_2011_logo_RGB

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.