MMCH 2017 – Podpora aktivit v sociální oblasti

Oblastní charita Chomutov získala i na rok 2017 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora aktivit v sociální oblasti”. Na projekt s názvem Materiální vybavení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením obdržela dotaci ve výši 15 000 Kč.

Cílem projektu je zabezpečit v roce 2017 nabídku volnočasových aktivit pro sociálně znevýhodněné nebo sociálním znevýhodněním ohrožené děti a mládež a tím napomoci smysluplnému trávení volného času této cílové skupiny.

Konkrétně se jedná o nákup sportovních potřeb, výtvarných potřeb, her a dalších didaktických pomůcek, které umožní realizovat atraktivní program na akcích pořádaných OCHCH pro děti a mládež.

Dotace MMCH smí pokrýt maximálně 50% celkových nákladů projektu, které tak budou minimálně 30 000 Kč. Spoluúčast OCHCH na projektu je hrazena z výtěžku Tříkrálové sbírky 2017 a darů našich podporovatelů. Všem děkujeme!

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.