MMCH 2017 – Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Oblastní charita Chomutov získala i na rok 2017 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2017 obdržela dotaci ve výši 30 000 Kč.

Cílem projektu je zabezpečit v roce 2017 poskytování materiální pomoci osobám v nouzi (potraviny, ošacení) a tím pomoci překonat jejich krizovou situaci, případně zmírnit následky jejich životní situace.

Obsahem projektu je provoz a rozšíření charitního šatníku a výdejny potravin, které slouží především pro matky s dětmi v nouzi a osoby bez přístřeší. V rámci projektu bude pořízeno další skladové vybavení potřebné pro uložení šatstva a potravin (skříně/regály) a budou nakoupeny potraviny, pleny, dětská výživy, hygienické potřeby apod., které jsou následně distribuovány potřebným. Další částí projektu je příspěvek k provozním nákladům organizace, které rostou s rozšiřujícími se aktivitami (dovoz potravin z Potravinové banky Litoměřice, organizace Tříkrálové sbírky atd.).

Dotace MMCH smí pokrýt maximálně 50% celkových nákladů projektu, které tak budou minimálně 60 000 Kč. Spoluúčast OCHCH na projektu je hrazena z výtěžku Tříkrálové sbírky 2017 a darů našich podporovatelů. Všem děkujeme!

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.