MMCH 2018 – Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Oblastní charita Chomutov získala i na rok 2018 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2018 obdržela dotaci ve výši 100 000 Kč.

Cílem projektu je zabezpečit v roce 2018 poskytování materiální pomoci osobám v nouzi (potraviny, ošacení) a tím pomoci překonat jejich krizovou situaci, případně zmírnit následky jejich nepříznivé životní situace.

Obsahem projektu je provoz a rozšíření charitního šatníku a výdejny potravin, které slouží především pro matky s dětmi v nouzi a osoby bez přístřeší. V rámci projektu bude pořízeno další skladové vybavení potřebné pro uložení šatstva a potravin (skříně/regály) a také lednice s mrazákem pro uchování potravin dovezených z potravinové banky, které podléhají zkáze. Dále budou nakoupeny potraviny, pleny, dětská výživy, hygienické potřeby apod., které jsou následně distribuovány potřebným. Další částí projektu je příspěvek k provozním nákladům organizace, které rostou s rozšiřujícími se aktivitami (dovoz potravin z Potravinové banky Litoměřice, organizace Tříkrálové sbírky atd.) a odměna z dohody o provedení práce charitní pracovnice šatníku a potravinové pomoci.

Dotace MMCH smí pokrýt maximálně 50% celkových nákladů projektu, které tak budou minimálně 200 000 Kč. Spoluúčast OCHCH na projektu je hrazena z výtěžku Tříkrálové sbírky 2018 a darů našich podporovatelů.

Všem děkujeme!

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.