MMCH 2019 – Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Oblastní charita Chomutov získala i na rok 2019 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2019 obdržela dotaci ve výši 50 000 Kč.

Cílem projektu je zabezpečit v roce 2019 poskytování materiální pomoci osobám v nouzi (potraviny, ošacení) a tím pomoci překonat jejich krizovou situaci, případně zmírnit následky jejich nepříznivé životní situace.

Obsahem projektu je provoz charitního šatníku a výdejny potravin, které slouží především pro matky s dětmi v nouzi a osoby bez přístřeší. V rámci projektu bude pořízeno drobné skladové vybavení (krabice, úložné boxy, vakuové pytle na oblečení apod.) potřebné pro skladování jednotlivých druhů pomoci (potraviny, hygienické potřeby a oblečení) pro CS, dále bude potřebná pomoc přímo nakupována (potraviny s okamžitou spotřebou, hygienické potřeby, pleny a dětská výživa apod.) a následně distribuována potřebným.

Dotace MMCH smí pokrýt maximálně 50% celkových nákladů projektu, které tak budou minimálně 100 000 Kč. Spoluúčast OCHCH na projektu je hrazena z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 a darů našich podporovatelů.

Všem děkujeme!

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.