MMCH 2020 – Činnost Oblastní charity Chomutov v oblasti prevence sociálního vyloučení 2020

Oblastní charita Chomutov získala pro rok 2020 finanční podporu z Dotačního
programu Magistrátu města Chomutova „Podpora neregistrovaných sociálních služeb
2020”. Na projekt s názvem Činnost Oblastní charity Chomutov v oblasti
prevence sociálního vyloučení 2020 obdržela dotaci ve výši 29 200 Kč.
Cílem projektu je zabezpečit v roce 2020 nabídku aktivit pro sociálně znevýhodněné
nebo sociálním znevýhodněním ohrožené děti a mládež a tím napomoci
smysluplnému trávení volného času této CS a zabránit jejich sociálnímu vyloučení.
Dotace MMCH smí pokrýt maximálně 85% celkových nákladů projektu, které tak
budou cca 34 500 Kč. Spoluúčast OCHCH na projektu je hrazena z výtěžku Tříkrálové
sbírky 2020 a darů našich podporovatelů.
Všem děkujeme!

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.