MMCH 2020 – Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2020

Oblastní charita Chomutov získala pro rok 2020 finanční podporu z Dotačního
programu Magistrátu města Chomutova „Podpora neregistrovaných sociálních služeb
2020”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v
roce 2020 obdržela dotaci ve výši 29 200 Kč.
Cílem projektu je zabezpečit v roce 2020 poskytování materiální pomoci osobám v
nouzi (potraviny, ošacení) a tím pomoci překonat jejich krizovou situaci, případně
zmírnit následky jejich nepříznivé životní situace.
Obsahem projektu je provoz charitního šatníku a výdejny potravin, které poskytují
podporu a pomoc osobám z CS (viz níže). V rámci projektu bude také pořízena přímo
materiální pomoc (nákup potravin s okamžitou spotřebou, hygienických potřeb, plen
a dětské výživy apod.), která nebude získána v rámci potravinových sbírek či dovozem
z Potravinové banky Džbánsko.
Dotace MMCH smí pokrýt maximálně 85% celkových nákladů projektu, které tak
budou cca 34 500 Kč. Spoluúčast OCHCH na projektu je hrazena z výtěžku Tříkrálové
sbírky 2020 a darů našich podporovatelů.
Všem děkujeme!

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.