MMCH 2021 – Potravinová pomoc pro osoby v nouzi v roce 2021

Oblastní charita Chomutov získala pro rok 2021 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora neregistrovaných sociálních služeb 2021”. Na projekt s názvem Potravinová pomoc pro osoby v nouzi v roce 2021 obdržela dotaci ve výši 27 500 Kč.

Cílem projektu je zabezpečit i v roce 2021 poskytování potravinové pomoci osobám v nouzi a tím pomoci překonat jejich krizovou situaci, případně zmírnit následky jejich nepříznivé životní situace.

Obsahem projektu je zajištění provozu charitní výdejny potravin, která poskytuje podporu a pomoc osobám z cílových skupin. V rámci projektu bude pořízena přímo materiální pomoc (nákup potravin s okamžitou spotřebou), realizovány budou potravinové sbírky, pravidelný odběr přebytků ze supermarketů a dovoz z Potravinové banky Džbánsko.

Dotace MMCH smí pokrýt maximálně 85% celkových nákladů projektu, které tak budou cca 32 400 Kč. Spoluúčast OCHCH na projektu je hrazena z výtěžku Tříkrálové sbírky 2021 a darů našich podporovatelů.

Všem děkujeme!