MMCH 2021 – Zabezpečení provozu a činnosti OCHCH ve prospěch potřebných v roce 2021

Oblastní charita Chomutov získala pro rok 2021 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora neregistrovaných sociálních služeb 2021”. Na projekt s názvem Zabezpečení provozu a činnosti OCHCH ve prospěch potřebných v roce 2021 obdržela dotaci ve výši 27 500 Kč.

Cílem projektu je zabezpečit i v roce 2021 činnost OCHCH a poskytování materiální pomoci osobám v nouzi a tím pomoci překonat jejich krizovou situaci, případně zmírnit následky jejich nepříznivé životní situace.

Obsahem projektu je zajištění provozu charitního šatníku, který poskytuje pomoc osobám z cílové skupiny, a celkově zajištění činnosti organizace (příspěvek k provozním nákladům organizace).

Dotace MMCH smí pokrýt maximálně 85% celkových nákladů projektu, které tak budou cca 32 400 Kč. Spoluúčast OCHCH na projektu je hrazena z výtěžku Tříkrálové sbírky 2021 a darů našich podporovatelů.

Všem děkujeme!