Projekty - obnova fasády kostela sv. Matouše v Přečáplech

Projekt Obnova fasády kostela sv. Matouše v Přečáplech – III. etapa byl podpořen
Ústeckým krajem.
Předmětem projektu byla obnova severní fasády lodi kostela sv. Matouše v Přečaplech.
Práce probíhaly od 1.7.2022 do 30.9.2022, celkové náklady činily 374 603,72 Kč. Dotace
Ústeckého kraje činila 210 600 Kč, tj. 56,22 % celkových nákladů. Za podporu děkujeme!