Ohlášky - říjen 2021

• V neděli 3.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

• V pondělí 4.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
V sobotu 9.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.
Bude možno přijmout také novokněžské požehnání.
Všichni jste srdečně zváni!
• V neděli 10.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně.
• V neděli 10.10. v 9.00 hod bude na děkanství setkání ministrantů.

• Ve čtvrtek 14.10. v 18.00 hod bude na faře adorace.
• V pátek 15.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
• V sobotu 16.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
• V neděli 17.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

• V pondělí 18.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
• V sobotu 23.10. budou v 10 hod v děkanském kostele oddáni Lucie Poláková a Tomáš Piskáček a v 11.45 hod v kostele sv. Ignáce Anna Bartošová a Jan Podraný.
• V neděli 24.10. je MISIJNÍ NEDĚLE.
• V neděli 24.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

• V pondělí 1.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou.
• V úterý 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. A v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
• Ve středu 3.11. v 16.00 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi Chomutov za duše zesnulých
• Ve čtvrtek 4.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.

V sobotu 6.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.
v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy
v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 20. září 2021. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:

PO 16.00 hod 5. - 7. třída ZŠ
ÚT 16.15 hod. 1. třída ZŠ
ÚT 17.00 hod. 2. - 4. třída případně dle skupin od 16.00 hod
ST 16.00 hod. 8. - 9. třída a SŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

bohoslužby