Ohlášky - září 2021

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu od září budou zatím takto:

Děkanský kostel: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
(PO po setkání seniorů), ST, PÁ v 18.00 hod.
NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora: ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
NE v 18.00 hod.

Droužkovice: NE v 11.30 hod. Údlice: ČT v 17.00 hod. a v 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.
NENÍ-LI UVEDENO JINAK

 • Ve středu 1.9. v 18 hod bude mše svatá v děkanském kostele za ochranu nenarozeného
  života a v 19 hod setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 2.9. v 17.00 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 2.9. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V sobotu 4.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.9. budeme při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží
  požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

V neděli 5.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve
Vysoké Jedli.

 • V pondělí 6.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.

V sobotou 11.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou v 17.00 hodin.

 • V neděli 12.9. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele
  sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 16.9. o památce SV. LUDMILY v 7.15 hod a v 18.00 hod bude mše sv. v
  děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude v tento den mše sv. v Údlicích.
 • V pátek 17.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním
  roce.
 • V sobotu 18.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 18.9. ve 12.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Romana Gunárová a
  Lukáš Gorol.
 • Od 13.00 hod bude děkanský kostel k dispozici k prohlídkám v rámci Dni otevřených
  dveří památek.

V  neděli 19.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v  Údlicích v  kostele Povýšení sv. Kříže. Svou účast přislíbil i o. biskup Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni! Z tohoto důvodu také nebude bohoslužba v DROUŽKOVICÍCH, ale jste zváni do ÚDLIC :o) Dále proběhne žehnání nových sociálních bytů na faře v Údlicích a v 15.00 hod žehnání kapličky v Droužkovicích s koncertem v kostele sv. Mikuláše v Droužkovicích.

 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství na děkanství :o)
 • V pondělí 20.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod
  večerní mše sv. v děkanském kostele.

V sobotu 25.9. v 10.00 hod bude poutní mše sv. v Přečaplech ke cti sv. Matouše.
A od 13.30 hod Zahradní slavnost v Jirkově s pohoštěním. Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 26.9. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

V úterý 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod.
Zároveň jste všichni srdečně zváni na poutní mši sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech v 10.00 hod.

 • Ve čtvrtek 30.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 1.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 2.10. v 11.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Daniela Balogová a
  Alexandr Podraný.

V sobotu 2.10. bude ve 14.00 hod poutní mše sv. v kostele sv. Michaela v Blatně. Všichni jste srdečně zváni!! Proto mše sv. ve 14 hod na Květnově nebude.

 • V neděli 3.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv.
  ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod
  večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V sobotu 9.10. v 10.00 hod začíná modlitbou sv. růžence vikariátní pouť na Květnově.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 20. září 2021. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:
PO 16.00 hod 5. - 7. třída ZŠ
ÚT 16.15 hod. 1. třída ZŠ
ÚT 17.00 hod. 2. - 4. třída případně dle skupin od 16.00 hod
ST 16.00 hod. 8. - 9. - SŠ nejpozdější výuka případne od 16.30 hod

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

bohoslužby