Ohlášky - listopad 2017

Aktuality:

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

Kalendář na listopad:

 • V pondělí 30.10. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 1.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi.
 • Ve středu 1.11. v 19.00 hod bude na faře jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých.
 • Ve čtvrtek 2.11. v 18.00 hod bude mše sv. v děkanském kostele. V Údlicích tento čtvrtek mše sv. nebude.
 • V pátek 3.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 4.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 5.11. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 9.11. v 16.30 hod bude pobožnost na hřbitově v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 9.11. v 17.30 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 11.11. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 11.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána.

Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 12.11. ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 13.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 24.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 25.11. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory v Otvicích.

 • V pondělí 27.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 30.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 2.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 2.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2.12. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. Všichni jste srdečně zváni na adventní koncert v 17.00 hod do kostela sv. Barbory v Chomutově Horní Vsi.

 • V neděli 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.

Výuka náboženství na děkanství začala v týdnu od 25. září 2017.

TERMÍNY VÝUKY:

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. - 4. třída ZŠ

ST   15.30 hod.           5. - 7. třída ZŠ

ST   16.30 hod.           8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci

domů