Ohlášky - listopad 2018

AKTUALITY:

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

V neděli 4.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
Ve středu 7.11. v 19.00 hod. bude na faře jednání ERF.
Ve čtvrtek 8.11. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
V neděli 11.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.

V pondělí 12.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
V úterý 13.11. o svátku sv. Anežky bude mše sv. v děkanském kostele také v 18.00 hod., kterou bude sloužit náš pan kaplan, který je členem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který založila sv. Anežka Česká.
Ve středu 14.11. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
Ve čtvrtek 15.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
V pátek 16.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
V sobotu 17.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
V neděli 18.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V sobotu 24.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 24.11. v 17.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

Tento den večerní mše sv. nebude v kostele sv. Barbory v Otvicích.
V neděli 25.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

V pondělí 26.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
V pátek 30.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
V sobotu 1.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.
V sobotu 1.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
V sobotu 1.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18.00 hod.
V neděli 2.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

ÚT  15.30 hod.           5. - 7. třída ZŠ

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. - 4. třída

ST  16.30 hod.           8. - 9 a SŠ

domů