Ohlášky - listopad 2019

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

Duchovní předvánoční obnova probíhá pravidelně ve společenství v uvedené dny po celou předvánoční dobu.

 • Ve čtvrtek 31.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 1.11. je Slavnost Všech svatých pamatujte, prosím, na účast na mše svaté. V děkanském kostele je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • V pátek 1.11. v 15.30 hod. bude na hřbitově v Horní Vsi pobožnost za duše zesnulých.
 • V pátek 1.11.  v 17.00 hod.  bude na děkanství setkání ministrantů.

V sobotu 2.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.

7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.11.  NEBUDE  mše sv. na Květnově.

V sobotu 2.11. v 15.00 hod. bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých.

 • V neděli 3.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 7.11. v 18.00 hod. jsme zváni na přednášku Máji Šnajdrové a Aleny Mahlejové Cesta kolem světa, Chomutovská knihovna,p.o., velký sál 2. patro. S možností zakoupení cestopisné knihy a autogramiáda.
 • V pátek 8.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 9.11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. Floriána.

Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 10.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 11.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 14.11. bude v děkanském kostele mší svatou v 9.30 hod. zahájena vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu, proto ranní mše sv. v 7.15 hod nebude.
 • Ve čtvrtek 14.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15.11.  v 17.00 hod.  bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 16.11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 17.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pátek 22.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 24.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 25.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

V pondělí 25.11. v 18.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny.

Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s P. Jiřím Voleským.

 • Ve čtvrtek 28.11. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 29.11. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání ministrantů.

V sobotu 30.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18.00 hod.

 • V neděli 1.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 1.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

PO 16.00 hod             5. - 7. třída ZŠ

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ÚT  17.00 hod.           2. - 4. třída

ST   16.00 hod.           8. - SŠ

domů