Ohlášky – listopad 2021

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem  projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů.

Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v  daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. (1.11. a 2.11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.)

 • V pondělí 1.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele – je Slavnost všech svatých – pamatujme na mši svatou.
 • V úterý 2.11. v 15.30 hod bude na hlavním hřbitově pobožnost za duše zesnulých. Mše svatá bude slavena o Památce zesnulých u sv. Barbory v 17.00 hod a v děkanském kostele v 18.00 hod.
 • Ve středu 3.11. v 16.00 hod bude v Horní Vsi pobožnost na hřbitově za duše zesnulých.
 • Ve čtvrtek 4.11. v 16.15 hod bude pobožnost na hřbitově v Údlicích a v 17.00 hod mše svatá.
 • Ve čtvrtek 4.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 5.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 6.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 6.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.

V sobotu 6.11. ve 14.00 hod. v  Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta s  požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v  kapli sv. Floriána. Všichni jste srdečně zváni.

 • V neděli 7.11. v 9.00 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V neděli 7.11. v 11.30 hod bude mše svatá v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 11.11. bude v děkanském kostele mší svatou v 9.30 hod zahájena vikariátní konference kněží Krušnohorského vikariátu, proto ranní mše sv. v 7.15 hod nebude.
 • V neděli 14.11. v 9.00 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V neděli 14.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše svatá v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 15.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 18.11. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V pátek 19.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 20.11. bude v Litoměřicích Diecézní setkání mládeže.
 • V sobotu 20.11. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 21.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve středu 24.11. večer jste zváni na událost ČERVENÁ STŘEDA kdy bychom se u sloupu Nejsvětější Trojice na Náměstí 1. Máje pomodlili za pronásledované křesťany.

Ve čtvrtek 25.11. v 18.00 hod bude poutní mše sv. v  kostele sv. Kateřiny. Po mši sv. jste srdečně zváni na malé pohoštění a pobesedování na faru s  P. Jiřím Voleským.

V sobotu 27.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18 hod.

 • V neděli 28.11. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 28.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 28.11. v 17.00 hod bude v kostele sv. Petra a Pavla v Březně vystupovat pěvecký soubor HLAHOL.
 • V pondělí 29.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství  TERMÍNY VÝUKY:

PO 16.00 hod             5. - 7. třída ZŠ
ÚT  16.15 hod.            1. třída ZŠ
ÚT  17.00 hod.           2. - 4. třída ZŠ
ST   16.00 hod.           8. třída ZŠ - SŠ

 

domů