Ohlášky - prosinec

AKTUALITY:

V sobotu 26.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti.

V  době adventní budou  ranní mše svaté v týdnu začínat v 7.00 hod.

 • V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 27.11. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 28.11. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a večerní mše sv. v 18.00 hod v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 1.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 3.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začínáme mší sv.  v 7.00 hod a pokračujeme snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 3.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 4.12. bude při mši sv. v 10.00 hod pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.

V neděli  4.12. v 11.30 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 4.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté. Mše svaté proto budou jak v 7.00 tak také v 18.00 děkanském kostele.
 • V sobotu 10.12. v odpoledních hodinách bude ve Volyni v kostele sv. Petra a Pavla ADVENTNÍ KONCERT.
 • V neděli 11.12. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V neděli 11.12. v 17.00 hod jste srdečně zváni na ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT Adama Viktory do Března u Chomutova.
 • V pondělí 12.12. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 15.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 16.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 17.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 18.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V týdnu od 14.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude

v pondělí 19.12. od 16.00 – 18.00 hod.

V kostele sv. Barbory v úterý 20.12. přede mší sv. od 16.00 hod. 

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.

Odkaz na webové stránky farnosti:

domů