Ohlášky - září

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu budou takto:

Děkanský kostel:

 • PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.
 • ST, PÁ v 18.00 hod.   
 • NE v 8 hod. a v 10 hod.

Sv. Barbora: 

 • ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod.
 • NE v 18.00 hod.

Droužkovice: NE v 11.30 hod.     

Údlice: ČT v 17.00 hod. a každou 2. a 4. NE v měsíci v 11.30 hod.

Mše sv. v září:

 • Ve čtvrtek 31.8. v 18.00 hod bude na faře adorace.
 • V sobotu 2.9. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.

V neděli 3.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 3.9. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 6.9. v 19.00 hod je setkání ERF.

V sobotou 9.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné, kde je pouť završena mší svatou.

 • V neděli 10.9. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 14.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce.

V neděli 17.9. v 11.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže.  Účast přislíbil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť.

 • V pondělí 18.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod též mše sv. v děkanském kostele.

V sobotu 23.9. v 11.00 hod. je poutní mše sv. v Přečaplech-Údlicích v kostele sv. Matouše. Všichni jste srdečně zváni na tuto poutní mši sv.

 • V sobotu 23.9. od 14.00 hod. bude na faře v Jirkově „zahradní slavnost“. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 15.00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech 

Ve čtvrtek 28.9. na Slavnost sv. Václava bude také v 15.00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech. Všichni jste všichni srdečně zváni.

Od měsíce října začne pravidelná příprava k přijetí svátosti BIŘMOVÁNÍ.

 • V neděli 1.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod též mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 5.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 7.10. bude vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence

 • v 10.00 hod. u kříže a mší svatou v 10.30 hod.
 • V neděli 8.10. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích.

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 25. září 2017. Prosíme přihlaste své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování jejich závazků, daných při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY:

ÚT  16.00 hod.           2. - 4. třída ZŠ  je možné doladit čas

ÚT  16.15 hod.           1. třída ZŠ

ST   15.15 hod.           8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci doladí se čas!

ST   15.30 hod.           5. - 7. třída ZŠ

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH

domů