MMCH 2016 - Podpora aktivit v sociální oblasti

Oblastní charita Chomutov získala na rok 2016 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova "Podpora aktivit v sociální oblasti”. Na projekt s názvem Materiální vybavení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením obdržela dotaci ve výši 10 000 Kč. Cílem projektu je zabezpečit i v roce 2016 nabídku volnočasových aktivit pro sociálně znevýhodněné nebo sociálním […]

čti více
MMCH 2016 - Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Oblastní charita Chomutov získala na rok 2016 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova "Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2016 obdržela dotaci ve výši 30 000 Kč. Cílem projektu je zabezpečit i v roce 2016 poskytování materiální pomoci osobám v nouzi (potraviny, ošacení) […]

čti více
MMCH 2017 – Podpora aktivit v sociální oblasti

Oblastní charita Chomutov získala i na rok 2017 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora aktivit v sociální oblasti”. Na projekt s názvem Materiální vybavení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením obdržela dotaci ve výši 15 000 Kč. Cílem projektu je zabezpečit v roce 2017 nabídku volnočasových aktivit pro sociálně znevýhodněné nebo sociálním znevýhodněním […]

čti více
MMCH 2017 – Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Oblastní charita Chomutov získala i na rok 2017 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2017 obdržela dotaci ve výši 30 000 Kč. Cílem projektu je zabezpečit v roce 2017 poskytování materiální pomoci osobám v nouzi (potraviny, ošacení) a tím […]

čti více
MMCH 2018 - Podpora aktivit v sociální oblasti

Oblastní charita Chomutov získala i na rok 2018 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora aktivit v sociální oblasti”. Na projekt s názvem Materiální vybavení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením obdržela dotaci ve výši 20 000 Kč. Cílem projektu je zabezpečit v roce 2018 nabídku volnočasových aktivit pro sociálně znevýhodněné nebo sociálním znevýhodněním […]

čti více
MMCH 2018 – Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Oblastní charita Chomutov získala i na rok 2018 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2018 obdržela dotaci ve výši 100 000 Kč. Cílem projektu je zabezpečit v roce 2018 poskytování materiální pomoci osobám v nouzi (potraviny, ošacení) a tím […]

čti více
MMCH 2019 – Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Oblastní charita Chomutov získala i na rok 2019 finanční podporu z Dotačního programu Magistrátu města Chomutova „Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2019 obdržela dotaci ve výši 50 000 Kč. Cílem projektu je zabezpečit v roce 2019 poskytování materiální pomoci osobám v nouzi (potraviny, ošacení) a tím […]

čti více
Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2019

Oblastní charita Chomutov získala v roce 2019 mimořádnou dotaci 30 000 Kč na projekt Dovoz potravinové pomoci z PB Džbánsko, její distribuce a další provoz OCHCH. Cílem projektu je zajištění pomoci osobám z CS - potřebným rodinám s malými dětmi a osobám bez přístřeší, na které je celá činnost OCHCH zaměřena. Projekt umožní financování provozu OCHCH v souvislosti […]

čti více
MMCH 2020 – Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2020

Oblastní charita Chomutov získala pro rok 2020 finanční podporu z Dotačníhoprogramu Magistrátu města Chomutova „Podpora neregistrovaných sociálních služeb2020”. Na projekt s názvem Provoz charitního šatníku a výdejny potravin vroce 2020 obdržela dotaci ve výši 29 200 Kč.Cílem projektu je zabezpečit v roce 2020 poskytování materiální pomoci osobám vnouzi (potraviny, ošacení) a tím pomoci překonat jejich krizovou situaci, případnězmírnit následky jejich […]

čti více
MMCH 2020 – Činnost Oblastní charity Chomutov v oblasti prevence sociálního vyloučení 2020

Oblastní charita Chomutov získala pro rok 2020 finanční podporu z Dotačníhoprogramu Magistrátu města Chomutova „Podpora neregistrovaných sociálních služeb2020”. Na projekt s názvem Činnost Oblastní charity Chomutov v oblastiprevence sociálního vyloučení 2020 obdržela dotaci ve výši 29 200 Kč.Cílem projektu je zabezpečit v roce 2020 nabídku aktivit pro sociálně znevýhodněnénebo sociálním znevýhodněním ohrožené děti a mládež a tím napomocismysluplnému trávení volného […]

čti více